1. Sep. 2014 Prvi školski dan

Prvi školski dan
Prvi školski dan
Prvi školski dan
Prvi školski dan
Prvi školski dan
Prvi školski dan
Danas je poèela nova školska godina u svim osnovnim školama opštine Bogatiæ, “Maèvanskoj srednjoj školi” i Predškolskoj ustanovi „Slava Koviæ“. U prvi razred upisano je 240 ðaka, 28 manje nego prošle godine. U OŠ „Mika Mitroviæ“ u Bogatiæu, upisano je 95 prvaka ukljuèujuæi i isturena odeljenja, što je više za èitavo jedno odeljenje u odnosu na prošlu godinu. U prisustvu roditelja i nastavnog osoblja, uèenici viših razreda su za svoje nove drugare pripremili doèek.U pripremni predškolski program upisano je ukupno 283 mališana. Obavezni pripremni program Predškolska ustanova „Slava Koviæ“ realizuje u 18 grupa od kojih su 3 u Bogatiæu, a ostale u selima. Jedna grupa od 23 mališana nalazi se u sedištu ustanove u Bogatiæu. Uz pesmu i igru danas su zakoraèili u svet školaraca. „Maèvansku srednju školu“ upisalo je 160 uèenika, što predstavlja jednu od najmalobrojnijih generacija srednjoškolaca. Ovu školu pohaða oko 650 ðaka.
VRH