31. Aug. 2014 Održana XXV redovna sednica Skupštine opštine

XXV redovna sednica Skupštine opštine
XXV redovna sednica Skupštine opštine
U Bogatiæu je održana 25. redovna sednica Skupštine opštine, na kojoj je pored odbornika vladajuæe veæine, prisustvovao samo jedan odbornik opozicije. Iako redovna, skupština je sazvana po hitnom postupku, zbog neophodnosti usvajanja Plana energetskog razvoja za opštinu Bogatiæ i grad Bijeljinu, a koji je vezan za realizaciju projekta prekograniène saradnje, koji se finansira sredstvima Evropske unije. Ovaj dokument izradio je Evropski centar za obnovljivu energiju iz Gisinga (Austrija), u okviru projekta "Bogatiæ i Bijeljina zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti, korišæenjem obnovljivih izvora energije i poveæanjem energetske efikasnosti".Usvojen je predlog zakljuèka o davanju saglasnosti na izmenjeni program ureðenja graðevinskog zemljišta, održavanja, zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije puteva u 2014. godini, kao i plan detaljne regulacije graniènog prelaza u Badovincima.
VRH