20. Aug. 2014 Koncert KUD-a „Maèvanka“ u Klenju

Koncert KUD-a „Maèvanka“ u Klenju
Koncert KUD-a „Maèvanka“ u Klenju
U Domu kulture u Klenju, održan je sveèani koncert u organizaciji Kulturno-umetnièkog društva „Maèvanka“. Povod je bio završetak radova na renoviranju i adaptaciji sale Doma kulture, koja nije bila u funkciji osam godina. KUD koje postoji od 1997. godine i koje je nekada brojalo 150 èlanova, danas ima sve uslove za organizovanje kulturnih aktivnosti. KUD „Maèvanka“ trenutno broji oko 70 èlanova svih uzrasta, korepetitor je Goran Tomiæ, a koreograf Emilija Tomiæ. Na koncertu uprilièenom u èast ponovnog oživljavanja kulturnog života u Klenju, pored domaæina, nastupila su Kulturno-umetnièka društva: „Bisernica“ Dublje, „Žarko Banovac“ Banovo Polje, „Miliæ od Maève“ Belotiæ, „Dukat“ Badovinci i Folklorni ansambl „Ðido“ iz Bogatiæa.
VRH