13. Aug. 2014 Redovna godišnja akcija humanitarne pomoæi Crvenog krsta

Redovna godišnja akcija humanitarne pomoæi
Redovna godišnja akcija humanitarne pomoæi
Crveni krst Bogatiæ je u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Ministarstvom rada zapošljavanja i socijalne politike, organizovao redovnu godišnju akciju podele humanitarne pomoæi, u novom magacinu, u adaptiranim prostorijama nekadašnje Vatrogasne službe, koje je Skupština opštine Bogatiæ ustupila na korišæenje. Obezbeðeno je 450 paketa hrane, 450 paketa sredstava liène higijene i 4.5 tona brašna. Pomoæ je namenjena staraèkim domaæinstvima, porodicama invalida, porodicama sa više dece i najugroženijim licima u stanju socijalne potrebe. Akcija je trajala od 11-13. avgusta, ali iz Crvenog krsta Bogatiæ obaveštavaju, da æe rok za podelu biti produžen do petka, a pomoæ se može preuzeti u vremenu od 11-12h. Nepokretnim i licima spreèenim da preuzmu pomoæ, službenici Crvenog krsta dostavljaju lièno na kuænu adresu. Prema evidenciji Centra za socijalni rad, u opštini Bogatiæ evidentirano je 679 socijalno ugroženih porodica, sa ukupno 1467 èlanova, pa stoga u Crvenom krstu istièu da su potrebe za humanitarnom pomoæi daleko veæe, ali i da o tome redovno izveštavaju nadležne organe i da svake godine traže uveæanje socijalnih davanja za svoje korisnike.
VRH