9. Aug. 2014 Izborna skupština OO PUPS-a u Bogatiæu

 Izborna skupština OO PUPS-a u Bogatiæu
Izborna skupština OO PUPS-a u Bogatiæu
U Bogatiæu je održana Izborna skupština Opštinske organizacije PUPS-a, na kojoj je za predsednika izabran Ivan Loliæ, profesor u penziji iz Bogatiæa. Sednici su pored èlanova, prisustvovali: predsednik Udruženja penzionera Bogatiæ Branislav Davidoviæ, Borisav Kovaèeviæ i Milena Æoriliæ, narodni poslanici i potpredsednici PUPS-a, kao i Stevan Matiæ èlan izvršnog odbora. Na dnevnom redu sednice odluèivalo se o izboru radnih tela, potpredsednika i èlanova stalnog sastava Opštinskog odbora. Usvojen je i plan rada za 2014. godinu, a novoizabrani predsednik odbora Ivan Loliæ, izložio je njegovu primenu, koja se odnosi na jaèanje Mesnih odbora PUPS-a, sprovoðenje socijalnih programa i drugih društvenih i kulturnih dešavanja.
VRH