2. Aug. 2014 Treæi trkaèki dan na hipodromu u Bogatiæu

Treæi trkaèki dan na hipodromu u Bogatiæu
Treæi trkaèki dan na hipodromu u Bogatiæu

Na hipodromu u Bogatiæu održan je treæi trkaèki dan. Na programu su bile èetiri galopske i trka u sulkama, trèao se i „Maèvanski derby“ a nagradni fond iznosio je oko pola miliona dinara. U prvoj trci „Memorijal Dušana Maraviæa“ za grla od dve godine, u neizvesnoj završnici pobeðuje Istra, vlasništvo mesare „Agropapuk“ sa Goranom Krstiæem u sedlu, drugi je bio Džekrem, treæi Maks a èetvrti Kalahari. U trci „Etno park“ za grla od 3 g i starija bez pobede, u konkurenciji od osam grla pobedio je Reed Billy vlasništvo Gorana Eriæa sa džokejem Sašom Glogovcem, drugi je bio Major Dule, treæa Džustina a èetvrti Stameni Pik. U trci dana „Maèvanski derbi“ za grla od tri godine, na distanci dugoj 2000 metara, samouvereno pobeðuje Orleanka Opet, vlasništvo Puriæa sa Goranom Krstiæem u sedlu, u vremeneu 2:05:52, drugi je bio Batido De Koko, treæi Alimpije, èetvrta Gabrijela Sur. Pehar vlasniku pobednièkog grla, ispred KK „Maèvanin“, uruèio je Goran Gagiæ. Bio je ovo uspešan trkaèki dan za trenera Dula Pajiæa. U trci „Hajduèko veèe“ za grla od 4 godine i starija, u društvu dama, drugi trijumf za redom ostvarila je Persian Cat, vlasnika Svetislava Kostiæa u teningu kod Bojana Šendekoviæa, druga je bila Fantastik Filling, treæa Kanonada, a èetvrta Esperanca. U poslednjoj trci u sulkama uspeh iz Šapca ponovilo je grlo Kockar, sa vozaèem Draganom Živanoviæem-Garimudom, druga je bila Adana a treæi Ludvig Van Gile.Pobednici su slavili, drugi æe saèekati svoju šansu, možda upravo na travnatoj stazi hipodroma u Bogatiæu, èetvrtog trkaèkog dana u septembru.

VRH