2. Aug. 2014 Poèinju sa radom solarne elektrane kompanije MI Solarfactory u opštini Bogatiæ

Poèinju sa radom solarne elektrane u opštini Bogatiæ
Poèinju sa radom solarne elektrane u opštini Bogatiæ
U zemljama u okruženju solarnu energiju najviše koriste Austrija i Grèka, dok u Srbiji koja ima veliki potencijal kada je reè o obnovljivim izvorima energije, ova oblast je još uvek u poèetnim fazama razvoja. Ipak znaèaj korišæenja obnovljivih izvora energije prepoznala je i kompanija MI Solarfectory iz Bogatiæa, koja je u okviru svog prvog investicionog poduhvata, na teritoriji opštine Bogatiæ instalirala trinaest solarnih elektrana za proizvodnju elektriène energije. Na veæem delu teritorije Srbije, broj sunèanih dana je znatno veæi nego u mnogim evropskim zemljama (izmeðu 1500 i 2200 èasova godišnje). Radi poreðenja, proseèna vrednost globalnog zraèenja za teritoriju Nemaèke je oko 1000 kWh/m², dok vrednost za Srbiju je 1400 kWh/m². Projekat proizvodnje elektriène energije putem solarnih elektrana vredan oko 700.000 eura, kompanije MI Solarfactory u opštini Bogatiæ, obezbediæe prostor za nove investicije u ovoj oblasti ali i otvaranje novih radnih mesta, istakao je direktor kompanije Miroslav Ostojiæ.
VRH