29. Jun. 2014 Turistièka organizacija opštine Bogatiæ proglašena za najbolju na Business Samitu u Vrnjaèkoj Banji

TOOB najbolja na Business Samitu u Vrnjaèkoj Banji
TOOB najbolja na Business Samitu u Vrnjaèkoj Banji
TOOB najbolja na Business Samitu u Vrnjaèkoj Banji
TOOB najbolja na Business Samitu u Vrnjaèkoj Banji
TOOB najbolja na Business Samitu u Vrnjaèkoj Banji
TOOB najbolja na Business Samitu u Vrnjaèkoj Banji
 
Na Business Samitu - Uposlimo Srbiju i Gegula sajmu turizma, hrane i piæa, koji je se od 27-29. juna održavao u Vrnjaèkoj Banji, Turistièka organizacija opštine Bogatiæ proglašena je za najbolju turistièku organizaciju u jugoistiènoj Evropi. Reè je o trodnevnoj privredno-turistièkoj manifestaciji koja je i ove godine okupila preko 250 uèesnika: kompanija, firmi, proizvoðaèa, predstavnika ambasada, opština, udruženja, kao i veliki broj eminentnih imena iz sfere nauke, umetnosti, kulture. Cilj ove manifestacije je meðusobno upoznavanje i ostvarivanje poslovnih kontakata uèesnika Samit-a, radi sveukupnog angažovanja u stvaranju povoljnije poslovne klime, koja æe se odraziti na saradnju u buduænosti. Zemlja partner Business Samita - Upoznaj Srbiju 2014. je Indija, a domaæin, ambasadorka Indije u Srbiji njena ekselencija Narinder Chauhan.
VRH