28. Jun. 2014 Promocija zbirke pesama Maje Tomiæ “Iznad oblaka”

Promocija zbirke pesama Maje Tomiæ “Iznad oblaka”
Promocija zbirke pesama Maje Tomiæ “Iznad oblaka”
U organizaciji Kulturno-obrazovnog centra Bogatiæ, održana je promocija prve zbirke poezije mlade pesnikinje Maje Tomiæ iz Bogatiæa, apsolventa Prirodno-matematièkog fakulteta u Novom Sadu. U prisustvu rodbine, prijatelja i mnogobrojne publike, Majini drugari su recitovali pesme uz muzièki aranžman i kulturni program koji je obogatio Maèvanski hor.Život piše romane ali èitajuæi ove pesme rekao bih da život piše i poeziju. I to život koji prerano iskali sve svoje nesreæe na mlado biæe. Majine pesme su izraz njene duše koja je prerano ranjena, ali koja ipak zna kako da se izdigne snagom vere, ljubavi i dobrote, govorio je prof. Milovan Prokiæ o mladoj pesnikinji.U Majinim pesmama ima romantièarske slobode, Rakiæeve iskrenosti, Disove melanholije, objedinjene njenim liènim peèatom slobodnog stiha.Kada život nema milosti onda su potrebni ljudi velikog srca da pozlate sve rane, da daju podršku i udahnu veru. Baš takve ljude Maja je imala kraj sebe i nikada nije poklekla. Zato ovu zbirku pesama posveæuje svim njenim prijateljima, ali prvenstveno baki i deki, kako kaže njenim herojima.
VRH