27. Jun. 2014 Edukativne radionice u okviru projekta – EU Exchange 4

Edukativne radionice u okviru projekta – EU Exchange 4
Edukativne radionice u okviru projekta – EU Exchange 4
U okviru projekta „Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci“ EU Exchange 4, održana je edukativna radionica u prostorijama opštine Vladimirci, kao nastavak prethodnih aktivnosti koje su bile realizovane u selima Maèvanski Metkoviæ i Belotiæ,na teritoriji opštine Bogatiæ. Moderator radionica bila je Tanja Jurišiæ (koordinator JKP Bogatiæ), dok je Vladan Popadiæ (stuènjak za upravljanje otpadom) odgovarao na pitanja publike. Suština edukativnih radionica jeste širenje svesti stanovništva o procesu i principima primarne separacije (razdvajanja otpada), i njihovo uèešæe u realizaciju samog projekta koji je finansiran donacijom od strane Evropske unije u okviru programa Exchange 4. Stanovnik Srbije u proseku godišnje ostavi svom potomstvu 300kg kuænog otpada u trajno nasleðe. Skoro polovina tog otpada odlaže se na divlje deponije koje se nalaze uz vodotokove I naseljena mesta. Neadekvatno odlaganje otpada ima negativan uticaj na životnu sredinu: vazduh, podzemne i površinske vode, zemljište, što posredno dovodi do ugrožavanja biljnog i životinjskog sveta i ljudi. Metodom edukativnih radionica èlanovi projektnog tima, dali su svoj mali doprinos zaštiti prirodne sredine, propagiranjem primarne separacije koja predstavlja prvi korak ka unapreðenju upravljanja otpadom na teritoriji opštine Bogatiæ i Vladimirci, istakla je Tanja Jurišiæ.
Документи
VRH