27. Jun. 2014 Humanitarna priredba PU “Slava Koviæ” iz Bogatiæa

Humanitarna priredba PU “Slava Koviæ” iz Bogatiæa
Humanitarna priredba PU “Slava Koviæ” iz Bogatiæa
Polaznici Predškolske ustanove "Slava Koviæ" iz Bogatiæa, organizovali su humanitarnu priredbu pod nazivom "Deca su narod poseban". U prepunoj sali Doma kulture: roditelji, saradnici,predstavnici lokalne samouprave i prijatelji vrtiæa, mogli su da uživaju u deèijoj pesmi i igri. Na sceni su nastupili mališani iz celodnevnog boravka i jedna grupa iz poludnevnog boravka. Ideja o humanitarnoj priredbi nastala je pre mesec dana, kada su poplavama bili pogoðeni mnogi krajevi Srbije. Deca su sa oduševljenjem prihvatila da uèestvuju na priredbi, istakla je vaspitaèica Lidija Simeunoviæ. Sav prihod od ulaznica biæe upuæen kao pomoæ jednoj od predškolskih ustanova iz poplavljenih podruèja.
VRH