25. Jun. 2014 Ambasador Republike Turske u zvaniènoj poseti opštini Bogatiæ

Ambasador Turske u zvaniènoj poseti opštini Bogatiæ
Ambasador Turske u zvaniènoj poseti opštini Bogatiæ
Ambasador Republike Turske Mehmet Kemal Bozay sa svojom delegacijom, bio je u zvaniènoj poseti opštini Bogatiæ. Nakon prijema kod predsednika opštine Nenada Beserovca, održan je radni sastanak sa rukovodstvom na kojem su predstavljeni ekonomski i prirodni potencijali opštine Bogatiæ. Ambasador je ovom prilikom uputio poziv za uèešæe na poslovnom forumu u oktobru mesecu, koji organizuje Ambasada Turske, a na kojem æe uèestvovati privrednici iz Srbije i Turske.Delegacija ambasade posetila je i domaæinstvo Živomira Drezgiæa u Dublju, zatim geotermalni izvor u Bogatiæu, OŠ u Banovom Polju i Etno park u Sovljaku, gde su domaæini predstavili svoje turistièke potencijle. Opština Bogatiæ svojim prirodnim resursima, neogranièenim moguænostima korišæenja obnovljivih izvora enerije, poljoprivredom i turistièkim potencijalima, imaæe šta da predstavi potencijalnim investitorima, na najavljenom poslovnom forumu.Bogatiæ je po svom geografskom položaju i investicionim kapacitetima, veoma konkurentan da bude deo integrisanih trilateralnih projekata prekograniène saradnje sa BIH. Investitori iz Turske veæ realizuju projekte saradnje sa mnogim opštinama u Srbiji u oblasti poljoprivrede i takva saradnja može da se ostvari i sa opštinom Bogatiæ, najavio je ambasador Mehmet Kemal Bozaj.
VRH