20. Jun. 2014 Završni koncert manifestacije „Srbija u ritmu Evrope“ održava se sutra u Bogatiæu

„Srbija u ritmu Evrope“ sutra u Bogatiæu
„Srbija u ritmu Evrope“ sutra u Bogatiæu
Završni koncert manifestacije „Srbija u ritmu Evrope“ organizovaæe se u subotu, 21. juna od 20,30 h. Na pozornici na sportskom poligonu Osnovne škole “Mika Mitroviæ” u Bogatiæu, nastupiæe više od 150 najtalentovanijih uèenika iz svih mesnih zajednica, koji su u proteklom periodu pohaðali probe i pripremali se za ovaj dogaðaj.U oktobru prošle godine Opština Bogatiæ potpisala je ugovor o realizaciji ovog projekta, koji ima za cilj prepoznavanje, podsticanje i razvijanje mladih talenata, poštovanje ljudskih prava i promociju interkulturalnosti i tolerancije.Posle višemeseènog napornog rada, ali i druženja, uèesnici projekta „Srbija u ritmu Evrope“ u subotu æe prirediti zajednièki koncert. Na otvorenoj sceni sa evrovizijskom scenografijom, svetlosnim i zvuènim efektima, pored talentovanih igraèa, sviraèa i pevaèa, nastupiæe i Folklorni ansambl „Ðido“ i Stefan Kokoviæ, uèesnik „X faktora“.
VRH