20. Jun. 2014 Poseta ko-aplikantu opštini Vladimirci u okviru projekta „Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci“

Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci
Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci
Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci
Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci
Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci
Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci
Èlanovi projektnog tima, projekta „Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci“ EU Exchange 4, posetili su svoje ko-aplikante opštinu Vladimirce. Sastanaku koji je realizovan u prostorijama JKP Izvor/Vladimirci prisustvovali su Vladan Popadiæ (struènjak za upravljanje otpadom), Ivana Rakoèeviæ (asistent projektnog menadžera), Vladimir Mihailoviæ (koordinator JKP Vladimirci) i predstavnik JKP Izvor/Vladimirci Ivan Vukoviæ (rukovodilac RJ komunalna higijena). Povod ovog okupljanja jeste analiza postojeæih procedura upravaljanja otpadom u opštini Vladimirci, uspostavljanje saradnje sa regionalnom deponijom, predlaganje i obilazak potencijalnih lokacija za postavljanje opreme kupljene u okviru projekta koja je finansirana donacijom od strane EU (kontejneri) i uvoðenje primarne separacije u cilju poboljšanja poslovanja JKP Izvor.
VRH