18. Jun. 2014 Sveèana sednica Crvenog krsta Bogatiæ

Sveèana sednica Crvenog krsta Bogatiæ
Sveèana sednica Crvenog krsta Bogatiæ
Crveni Krst u Bogatiæu održao je tradicionalnu sveèanu sednicu, povodom dodele priznanja i zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi. Ova tradicionalna sveèanost organizuje se od 2005. godine, dva puta godišnje, a ima za cilj afirmaciju davalaštva i obeležavanje Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, istakao je Borko Paviæ. Na sveèanosti je uruèeno 55 priznanja davaocima, kako višestrukim tako i velikom broju mladih koji su prvi put dali krv. Za svoj prvi humani gest, 34 davaoca dobili su Zahvalnice Crvenog krsta Srbije, a Dragorad Jovanoviæ dobio je priznanje kao višestruki davalac, jer je èak 75 puta dao krv. Uz podršku Skupštine Opštine Bogatiæ, svake godine uspešno se organizuju sve akcije Crvenog krsta, kao i jednodnevni izleti za davaoce. Sledeæa akcija dobrovoljnog davanja krvi organizuje se u petak 20. juna u Sovljaku, za davaoce iz Banovog Polja, Crne Bare, Glogovca i Sovljaka.
VRH