16. Jun. 2014 Koncert FA “Ðido”- “Mali èuvari tradicije”-

Koncert FA “Ðido”- “Mali èuvari tradicije”
Koncert FA “Ðido”- “Mali èuvari tradicije”
Deèji ansambli FA "Ðido" održali su svoj tradicionalni godišnji koncert u Bogatiæu, pod nazivom "MALI ÈUVARI TRADICIJE". Pred prepunom salom Doma kulture, na koncertu je nastupilo 200 izvoðaèa podeljenih u 4 deèja ansambla, pripremni ansambl i deèju pevaèku grupu. Publika je mogla da uživa u raznovrsnosti narodnih igara iz razlièitih oblasti Sribije i okruženja, a najveæu pažnju privukle su novopostavljene igre iz Kumanovskog polja. Takoðe, posebnu draž koncertu dala je i deèja pevaèka grupa ansambla, kao i gosti iz Kulturno umetnièkog društva "Obudovac" iz Obudovca, Republika Srpska.
VRH