13. Jun. 2014 Održane edukativne radionice projekta – EU Exchange 4

Održane edukativne radionice projekta – EU Exchange 4
Održane edukativne radionice projekta – EU Exchange 4
Edukativne radionice u okviru projekta „Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci“ EU Exchange 4, održane su u MZ Maèvanski Metkoviæ i Belotiæ. Suština interaktivnih edukativnih radionica koje æe biti organizovane i u ostalim selima opštine, jeste širenje svesti stanovništva o procesu i principima primarne separacije (razdvajanja otpada), istakla je Tanja Jurišiæ, koordinator JKP i kontakt osoba za medije na projektu. Edukativnim radionicama èlanovi projektnog tima, ukazuju na znaèaj zaštite prirodne sredine, propagiranjem primarne separacije, koja predstavlja prvi korak ka unapreðenju upravljanja otpadom na teritoriji opština Bogatiæ i Vladimirci. Projektom je predviðena i izgradnja reciklažnih ostrva, a vozilo za odnošenje smeæa veæ je stiglo u JKP Bogatiæ, izjavio je Vladan Popadiæ, struènjak za upravljanje otpadom na projektu. Neadekvatno odlaganje otpada ima negativan uticaj na životnu sredinu: vazduh, podzemne i površinske vode, zemljište, što posredno dovodi do ugrožavanja biljnog i životinjskog sveta i ljudi, istièu èlanovi projektnog tima.
VRH