10. Jun. 2014 Dostavljeno vozilo za separisan otpad- donacija EU

Vozilo za separisan otpad- donacija EU
Vozilo za separisan otpad- donacija EU

U okviru projekta „Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirici“ EU Exchange 4, u JKP pristiglo je vozilo „Piaggo Porter Big Deck“ (Mini-Van), predviðeno za prevoz separisanog otpada, kapaciteta nosivosti 905 kg, zapremine motora 1300 kubika sa 52 kw i specifikacionim karakteristikama po standardima EU. Ovo vozilo ima najširu primenu u zemljama zapadne Evrope, jer svojim performansama i dimenzijama najbolje odgovara potrebama komunalnih službi, istakao je Nebojša Gajiæ predstavnik “West Truck” Beograd. Nabavka vozila finansirana je donacijom od strane Evropske unije u okviru programa Exchange 4. Èlanovi projektnog tima, doèekali su partnere iz firme „West Truck“ Beograd, prilikom dostave vozila, koje je predato JKP-u Bogatiæ na korišæenje. Osnovna namena biæe odnošenja smeæa i opsluživanje reciklažnih ostrva, istakao je Miloš Mijatoviæ projekt menadžer. Proširenje voznog parka JKP Bogatiæ je jedan od doprinosa projekta, kojim se planira unapreðenje upravljanja otpadom.

VRH