5. Jun. 2014 Na Svetski dan zaštite životne sredine u Bogatiæu sveèano pušten u rad Javni solarni punjaè za mobilne telefone

Sveèano pušten u rad solarni punjaè za mob.telefone
Sveèano pušten u rad solarni punjaè za mob.telefone
Povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine i puštanja u rad Javnog solarnog punjaèa za mobilne telefone koji je instaliran ispred OŠ “Mika Mitroviæ”, danas je održana pres konferencija za novinare u Opštini Bogatiæ. Èlanovi projektnog tima, predstavili su projekat “Bogatiæ i Bijeljina – studija izvodljivosti i opravdanosti korišæenja biomase i solarnog potencijala za proizvodnju elektriène energije” koji se nalazi u završnim fazama. Obnovljivi izvori energije predstavljaju razvojnu šansu opštine, istakao je predsednik Opštine Bogatiæ Nenad Beserovac.U prisustvu nastavnika i uèenika osnovne škole, sveèano je pušten u rad Javni solarni punjaè za mobilne telefone “Strawberry Tree”, koji predstavlja deo programa saradnje dve prekograniène opštine Bogatiæ i Bijeljina u okviru zajednièkog projekta, a koji ima za cilj izradu Energetskog plana opštine, Studije izvodljivosti za korišæenje biomase i Studije o korišæenju solarne energije, koja je veæ završena. Opština Bogatiæ ima neogranièene kapacitete u korišæenju obnovljivih izvora energije, istakao je saradnik na projektu Milan Radiæ.Nakon realizacije ovog projekta, Opština Bogatiæ ima sve preduslove da postane regionalni centar za obnovljive izvore energije, a studije izvodljivosti i energetski planovi, predstavljaæe garant za privlaèenje investitora i industrije koja æe koristiti prirodne resurse za proizvodnju energije, istakao je Milan Radiæ.
VRH