Javne ustanove

Kulturno - obrazovni centar

Tri sorele
Tri sorele
Deèja pozorišna scena
Deèja pozorišna scena
Folklorni ansambl
Folklorni ansambl
Narodni orkestar
Narodni orkestar
Ðido
Ðido
Književni susreti
Književni susreti
Mirjana Aleksiæ
Mirjana Aleksiæ

Kulturno-obrazovni centar u Domu kulture organizuje razlièite manifestacije – koncerte, priredbe, pesnièke veèeri, promocije knjiga, izložbe slika. Pored Kulturno-obrazovnog centra, na podruèju opštine Bogatiæ organizovan je rad kulturno-umetnièkih društava u nekoliko sela i to: KUD ''Živan Arnautoviæ'' -Badovinci, KUD “Stanimir Josipoviæ” - Belotiæ, KUD “Bisernica” - Dublje, KUD “Maèvanka”–Klenje, KUD“Vez“–Glušci. Sva kulturno-umetnièka društva imaju podršku svojih mesnih zajednica i Opštine koja iz budžeta izdvaja sredstva za njihovo funkcionisanje, koncerte, putovanja...

U 2008. godini iz budžeta Opštine, sopstvenih sredstava Kulturnog-centra i uz pomoæ Ministarstva za kulturu, Dom kulture u Bogatiæu je u potpunosti rekonstruisan i sada je funkcionalan, savremeno uredjen i opremljen. Renovirana je sala u kojoj se održavaju koncerti i priredbe, pozornica i garderobe. Nabavljena je rasveta, kino-aparatura i ostala savremena tehnièka oprema. Uslovi za rad èlanova Pozorišta, Folklornog ansambla i Narodnog orkestra sada su neuporedivo bolji nego ranije. Takodje, Kulturno-obrazovni centar je sada u prilici da sa ponosom ugosti i profesionalna pozorišta, folklorne ansamble i u renoviranom prostoru organizuje sve manifestacije.

Kontakt telefon: Kulturno-obrazovni centar “Bogatiæ” 015/7786-148 
Direktor: Tanja Jurišiæ
Rukovodilac dramskog amaterizma: Branislav Koviæ
Rukovodilac folklornog ansambla: Miloš Simiæ
Rukovodilac narodnog orkesta: Zoran Puziæ
Rukovodilac Slikarske kolonije: Dragomir Ninkoviæ
E-mail: kocbogatic2016@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRH