Javne ustanove

Folklorni ansambl

Bogatiæ 21.09.2009
Bogatiæ 21.09.2009
Ðido na koncertu u Bogatiæu
Ðido na koncertu u Bogatiæu
Ansambl veterana
Ansambl veterana
Deèiji ansambl
Deèiji ansambl
Ðido na takmièenju
Ðido na takmièenju
Ðido igre iz Maève
Ðido igre iz Maève
Nastup FA Ðido
Nastup FA Ðido
Nastup Ðida
Nastup Ðida
Ðido
Ðido

Iz nekadašnjeg Kulturno-umetnièkog društva „JankoVeselinoviæ“, osnovanog 1950. godine, izrastao je Folklorni ansambl „Djido“. Ansambl je dobio ime po istoimenom komadu Janka Veselinoviæa. Od 1995. godine ansambl kontinuirano radi i postiže zapažene rezultate. Zasnivajuæi svoj program na tradicionalnim i stilizovanim oblicima narodne umetnosti, „Djido“ igru, pesmu, nošnju i obièaje èuva od zaborava. Program ansambla obuhvata koreografije maestra Branka Markoviæa, prvaka baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i koreografije drugih eminentnih umetnika: Dobrivoja Putnika, Radomira Vukoviæa, Bore Talevskog, Gorana Mitroviæa. Posebna pažnja se poklanja scenskom prezentovanju programa.

Od najveæih uspeha u zemlji, izdvajaju se plasam medju 18 najboljih ansambala u Srbiji na Republièkoj smotri u Požarevcu i Zlatna plaketa koju je osvojio Deèiji ansambl na Republièkoj smotri u Kraljevu.

„Djido“ je uspešno predstavljao Srbiju na medjunarodnim festivalima folklora u Španiji, Italiji, Grèkoj, Madjarskoj, Portugaliji, Rumuniji, Turskoj, Poljskoj, Sloveniji...

Ansambl danas okuplja oko 300 èlanova razlièitih uzrasta koji su svrstani u pet deèijih ansambala, pripremni, prvi izvodjaèki, ansambl veterana, pevaèku grupu i narodni orkestar. Svi ansambli tokom godine više puta nastupaju u Bogatiæu. Ovi koncerti su ubedljivo najposeæenije kulturne manifestacije. Takodje, èlanovi ansambla gostuju u svim mesnim zajednicama u kojima postoje uslovi. Programi ovog ansambla su okosnica tradicionalne manifestacije „Hajduèko veèe“.

Umetnièki rukovodilac ansambla je Miloš Simiæ, a šef narodnog orkestra Zoran Puziæ.

VRH