Вести

6. Aug. 2022 Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу соларних електрана

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу соларних електрана на катастарским парцелама број 11066/2, 11066/3, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 3916, 3918, 3941, 3951, део 4873, део 4874 и део 4875 К.О. Богатић
 

1. Aug. 2022 Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термотехничког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Богатић за 2022. годину

 

1. Aug. 2022 Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње каролиметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Богатић

 

1. Aug. 2022 Решење о избору директних корисника у спровођењу мере енергетске санације стамбених објеката на територији општине Богатић

Решење о избору директних корисника у спровођењу мере енергетске санације стамбених објеката на територији општине Богатић

 

28. Jul. 2022 ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС МОЖЕ СЕ ПОЛЕДАТИ И ПРЕУЗЕТИ У ПРИЛОГУ-ДОКУМЕНТУ ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА У ДНУ СТРАНИЦЕ

 
VRH