Upoznajte Bogatić

Srednji vek

Sa dolaskom Avara na ove prostore je tesno vezano i doseljavanje Slovena. Ovde se vode borbe Avara, Franaka i Bugara. O slovenskim državama iz ovog perioda nema skoro nikakvih podataka.

Krajem IX veka na ovo podrucje dolaze MaÄ‘ari i dugo vremena vladaju i ratuju sa Srbima. Oko 960.godine u ratu protiv MaÄ‘ara je na Bitvi pogubljen srpski knez ÄŒaslav. Kraće vreme ( 976 - 1017.godine ) ovde vlada makedonski car Samuilo, a posle toga za Mačvu se bore Vizantija i MaÄ‘ari, koji su 1072.godine prodrli čak do Niša. Godine 1247. MaÄ‘ari ovde uspostavljaju Mačvansku banovinu, koja je bila mnogo veÄ‘a nego Mačva danas, a ime je dobila po oblasti - gradu Mačva čiji lokalitet ni do danas nije sigurno utvrÄ‘en. Upravu nad banovinom maÄ‘arski kralj Bela IV je poverio Rostislavu MihailoviÄ‘u, izbeglom ruskom knezu. Srpski kralj Uroš I je 1268.godine vodio žestoke borbe sa MaÄ‘arima za Mačvu.

Posle 1282.godine upravu nad Mačvom od MaÄ‘ara dobija kralj Dragutin. Posle njegove smrti 1316.godine njega nasleÄ‘uje sin Vladislav II koga je uklonio njegov stric Milutin. MaÄ‘arski kralj Karlo I Robert 1320.godine zauzima Mačvu. Car Dušan je nekoliko puta pokušavao da osvoji Mačvu, ali bez uspeha. Tek je knez lazar Hrebeljanovic 1381.godine zauzeo Mačvu. Po povelji iz manastira Ravanica u Mačvi, koja se zvala Bitva, po istoimenom naselju, pominje se 16 naselja. Knez Lazar vodi bitke za ove prostore sa promenljivim uspehom. Turci prvi put upadaju u Mačvu 1391.godine.

VRH