18. Dec. 2013 Skupština opštine usvojila budžet za 2014. godinu: U opštinskoj kasi 642,7 miliona dinara

U toku je 19. redovna sednica Skupštine opštine Bogatiæ. Pred odbornicima je ukupno 26 taèaka dnevnog reda i više odluka za usvajanje, a najvažnija odluka današnjeg zasedanja je usvojena u okviru šeste taèke dnevnog reda. Naime, veæinom od 16 glasova usvojen je predlog odluke o budžetu za narednu godinu.

Prema usvojenoj odluci, u opštinskoj kasi naredne godine biæe 642,7 miliona dinara. Kao i ranijih godina, skoro polovina budžetskih sredstava, odnosno 339,08 miliona dinara obezbediæe se transfernim sredstvima iz republièke kase.

Usvojene su i odluke o visini stope poreza na imovinu u 2014. godini i opštinskim administrativnim taksama.

Odbornici su posle petnaestominutne pauze nastavili rad.

VRH