6. Dec. 2013 Utvrðeni koeficijenti za obraèun poreza na imovinu za nepokretnosti poreskih obveznika koji vode poslovne knjige

Opštinsko veæe je utvrdilo koeficijente za utvrðivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige.

Za podruèje opštine odreðene su tri zone za utvrðivanje poreza na imovinu - prva, druga i treæa zona, s tim što je prva zona najopremljenija.

Prilikom obraèuna i plaæanja poreza na imovinu poreskih obveznika koji vode poslovne knjige primenjivaæe se èetiri koeficijenta, u zavisnosti od zone u kojoj se nalaze.

Najviši koeficijenat, 1,00 primenjivaæe se za nepokretnosti u prvoj zoni.

U drugoj zoni koja je granièna zona prvoj, za sve nepokretnosti koje se nalaze u ostalim ulicama i delovima ulica koje ne pripadaju prvoj zoni naselja Bogatiæ primenjivaæe se koeficijenat 0,60.

Koeficijenat 0,40 primenjivaæe se za nepokretnosti u drugoj zoni, koja obuhvata ostala naseljena mesta u opštini koja imaju(seoske podruèje), kao i vikend naselje "Vasin šib" u Crnoj Bari.

Najniži koeficijenat, u iznosu 0,30 primenjivaæe se u treæoj zoni, koja obuhvata sve površine van naseljenih mesta na podruèju opštine Bogatiæ.

Kompletnu odluku, kojom su osim koeficijenata za utvrðivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige utvrðene cene nepokretnosti u najopremljenijoj zoni, koje služe kao proseène cene na osnovu kojih se utvrðuje poreska osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, zainsteresovnai mogu proèitati i preuzeti putem sledeæeg linka:

bogatic.rs/cms/download/reenje-o-koeficijentima-za-utvivanje-poreza-na-imovinu-za-nepokretnosti-obveznika-koji-vode-poslovne-knjige-u-optini-bogati.pdf

VRH