6. Dec. 2013 Utvrðene proseène cene kvadrata nepokretnosti za utvrðivanje poreza na imovinu u 2014. godini

Opštinsko veæe je utvrdilo proseène cene kvadratnog metra nepokretnosti, na osnovu kojih æe se obraèunavati poez na imovinu u 2014. godini.

Prema ovom rešenju odreðene su tri zone za utvrðivanje visine poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraæajnoj povezanosti ca centralnim delovima opštine Bogatiæ,odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju.

Utvrðena cena kvadratnog metra graðevinskog zemljišta (druga zona) iznosi 550,27 dinara, poljoprivrednog zemljišta (3. zona) 498,78 dinara, a šumskog zemljišta (3. zona) 148,94 dinara.

Stanovi, kuæe za stanovanje, poslovne zgrade, garaže i drugi graðevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti nalaze se u prvoj zoni.

Porez na imovinu obraèunavaæe se po utvrðenoj ceni kvadratnog metra koja iznosi: za stanove i kuæe 42.021,58 dinara, garaže i garažna mesta 21.011,75 i poslovne zgrade i druge objekte za obavljanje delatnosti 65.103,59 dinara.

Rešenje Opštinskog veæa primenjivaæe se od 1. januara 2014. godine.

Zainteresovani mogu dokumenat pregledati i preuzeti putem linka:

bogatic.rs/cms/download/reenje-o-utvrivanju-prosenih-cena-kvadratnog-metra-odgovarajuih-nepokretnosti-za-utvrivanje-poreza-na-imovinu-.pdf

VRH