5. Dec. 2013 Dragi Vidojeviæ, državni sekretar u Ministarstvu rada prisustvovao sednici Opštinskog odbora PUPS-a

Sednici opštinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije, pored èlanova i rukovodstva stranke iz Bogatiæa i predstavnika lokalne samouprave, prisustvovali su i predsednik izvršnog odbora PUPS-a Dragi Vidojeviæ, koji je i državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije i Slobodan Jeremiæ, poslanik PUPS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Ovom prilikom je istaknuto da je jedno od osnovnih programskih naèela stranke implementacija socijalnih programa.

Predsednik opštinskog odbora stranke u Bogatiæu Zoran Ostojiæ, istakao je da u opštini Bogatiæ ima oko sedam hiljada penzionera i da politièki program PUPS-a treba da bude usmeren na animiranje èlanstva i ukljuèivanje u politièki život, s obzirom da ova stranka nema svojih predstavnika u Skupštini opštine Bogatiæ.

VRH