5. Aug. 2017 Hajduèka regata 2017


Video prilog

Sa Alanoviæa navoza u Prnjavoru startovala je šesta po redu Hajduèka regata, u okviru manifestacije “Hajduèko veèe 2017”.

Ovaj zabavno rekreativni dogaðaj i ove godine okupio je veliki broj zaljubljenika sa obe strane reke Drine. Organizator regate je Turistièka organizacija opštine Bogatiæ. Oko èetrdeset plovila krenulo je iz Prnjavora spustom dužine 25 km, do Vasinog šiba u Crnoj Bari. Uèesnici æe pauzu napraviti u Badovincima, gde ih oèekuje osveženje, mali predah sa pauzom za ruèak i pri polasku prikljuèenje novih posada. Za bezbednost su zaduženi policija, ronioci, spasioci, redar na kopnu i u vodi, lekarske ekipe i sanitetska vozila. Regata æe nakon šest èasova spusta pristati u Crnoj Bari, u blizini ušæa Drine u Savu.

Program prvog dana manifestacije Hajduèko veèe 2017 nastaviæe se defileom mladih FA od crkve do Devine kafane, sajmom etno hrane, piæa i domaæe radinosti, kvalifikacijama za izbor harambaše, kulturno – umetnièkim programom i koncertom Zvezda Granda.

VRH