4. Aug. 2017 U Belotiæu sprovedena akcija dobrovoljnog davanja krvi


U prostorijama Osnovne škole "Mika Mitroviæ" u Belotiæu, danas je sprovedena akcija dobrovoljnog davanja krvi, u saradnji Crvenog krsta Bogatiæ, Osnovne organizacije u Belotiæu i mobilne ekipe Službe za transfuziju krvi Opšte bolnice Šabac. Tropske vruæine pokvarile su tradicionalno dobar odziv u Belotiæu, pa se tako današnjoj akciji odazvalo 36 davalaca, od kojih je nakon lekarskih pregleda krv dalo njih 26, uz troje koji su na ovoj akciji to uèinili prvi put.

Prikupljene jedinice krvi namenjene su potrebama Službe za transfuziju Opšte bolnice ”Dr Laza K.Lazareviæ” u Šapcu. Sledeæa akcija biæe organizovana na Gradskom stadionu u Bogatiæu, u èetvrtak 17. avgusta.

VRH