26. Dec. 2016 Potpisan Memorandum o formiranju partnerstva za ruralni razvoj
Video prilog Potpisan Memorandum o formiranju partnerstva za ruralni razvoj

U okviru projekta „Formiranje lokalno-akcione grupe na teritoriji opštine Bogatiæ i izrada Strategije ruralnog razvoja“ veèeras je potpisan Memorandum o formiranju partnerstva. Cilj ovog projekta, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Opštine Bogatiæ, je priprema za povlaèenje sredstava EU, posebno fondova namenjenih razvoju seoskih podruèja. Koordinator projekta, mr Ivana Pajiæ, upoznala je uèesnike skupa u skupštinskoj sali u Bogatiæu sa svim fazama rada Lokalne akcione grupe (LAG) koje se oèekuju u narednom periodu.

Sveèanom potpisivanju Memoranduma prisustvovali su akteri ruralnog razvoja sa teritorije opštine, koji su potpisivanjem istog stekli pravo na uèešæe u realizaciji projekta i formirali partnerstvo za ruralni razvoj, odnosno lokalno-akcionu grupu.

VRH