23. Nov. 2016 Turistièka organizacija opštine Bogatiæ i maèvanski proizvoðaèi na Sajmu etno hrane i piæa u Beogradu


Sajam etno hrane i piæa otvoren je danas u Beogradu. Na 11. po redu najznaèajnijoj regionalnoj smotri proizvoðaèa reprezentativnih tradicionalnih proizvoda svoje uèešæe uzela je i Turistièka organizacija opštine Bogatiæ, zajedno sa maèvanskim proizvoðaèima zdrave hrane i piæa. Tradicionalne proizvode hrane i piæa iz Maève na ovom Sajmu predstavljaju

Na štandu Turistièke organizacije opštine Bogatiæ: Seosko turistièko domaæinstvo "Gaèiæa magaza" Poljoprivredno domaæinstvo "Lackoviæ", Klenje Poljoprivredno domaæinstvo "Gajiæ", Bogatiæ Poljoprivredno domaæinstvo "Maèvanski špajz", Sovljak Poljoprivredno domaæinstvo "Stanisavljeviæ", Sovljak Maèvanska srednja škola, Bogatiæ Na štandu Privredne komore: Poljoprivredno domaæinstvo "Budimiroviæ", Glušci Po reèima Vladana Popadiæa, direktora TOO Bogatiæ, veæ prvog dana maèvanski štandovi bili su izuzetno poseæeni, a uèenici Maèvanske srednje škole kažu da su gosti veoma zadovoljni ukusom èokoladnih kolaèa od trošnog testa i etno kolaèima, koje su oni danas pripremali.
Sajam je otvoren svakog dana od 10 do 19 sati, a poslednjeg dana do 17 sati. Na ovoj 11. Sajamskoj smotri predstaviæe se oko 400 uèesnika sa više od 2.000 prehrambenih proizvoda karakteristiènih za uža geografska podruèja, najèešæe ruène izrade i od organski gajenih sirovina. Za poslovne posetioce ulaz je besplatan, uz popunjavanje registracionog lista, za graðane ulaznica košta 250 dinara, za grupne posete 150 dinara. TOO Bogatiæ obezbedio je besplatan odlazak za 50 uèenika i profesora Maèvanske srednje škole koji æe Sajam posetiti sutra. Sveèano zatvaranje manifestacije je 26. novembra.

 

VRH