19. Aug. 2016 Humanost Maèvana ne jenjava. U selu velikog srca prikupljeno 56 jedinica krvi

Humanost Maèvana ne jenjava
Humanost Maèvana ne jenjava
Video prilog Humanost Maèvana ne jenjava

Tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi na veliki hrišæanski praznik Preobraženje Gospodnje, održana je u Osnovnoj školi „Cvetin Brkiæ“ u Maèvanskom Metkoviæu . Akcija je sprovedena u saradnji Crvenog krsta Bogatiæ, Osnovne organizacije u Metkoviæu i Mobilne ekipe službe za transfuziju krvi Opšte bolnice "Dr Laza K. Lazareviæ" Šabac. Odazvalo se 64, a nakon lekarskih pregleda krv je dalo 56 davalaca.

Osnovne organizacije Crvenog krsta Metkoviæ i Belotiæ godinama prednjaèe u opštini Bogatiæ po broju prikupljenih jedinica u odnosu na broj stanovnika. Nekada su akcije organizovali zajedno, ali zbog velikog broja novih davalaca, dva sela imaju zasebne akcije. Meðu davaocima bio je veliki broj višestrukih koji su proteklih godina bili pravi primer mladima, ali sve više je davalaca koji se po prvi put odluèuju da daju krv.

Graðani opštine Bogatiæ pokazali su visok stepen društvene odgovornosti i humanosti u proteklim akcijama. U vreme kada su rezerve krvi u Srbiji na minimumu, Crveni krst Bogatiæ svojim i angažovanjem savesnih graðana, šalje jasnu poruku, da leèenje pacijenata sigurno neæe biti ugroženo. Pored akcija u kojima se krv prikuplja za rezerve Instututa za transfuziju krvi Srbije, na današnjoj, ona je namenjena leèenju pacijenata Opšte bolnice ”Dr Laza K.Lazareviæ” u Šapcu. 

VRH