7. Aug. 2016 Treæi trkaèki dan u Bogatiæu–Ogon pobednik trke za Pehar opštine Bogatiæ

Treæi trkaèki dan u Bogatiæu
Treæi trkaèki dan u Bogatiæu


Video prilog  Treæi trkaèki dan u Bogatiæu

Bogatiæ je ponovo bio centar galopskog sporta, treæi i poslednji put u ovoj sezoni. Organizator trka bio je Konjièki klub „Maèvanin“, pokrovitelj Opština Bogatiæ. Na programu su bile èetiri galopske i trka u sulkama.

Trka dana bilo je nadmetanje za prestižni „Pehar opštine Bogatiæ“. Startovalo je pet trogodih i starijih grla. U maniru sigurno, u silovitom finišu pobedio je Ogon, vlasništvo Dragana Ljubomiroviæa, sa Milanom Konkoljem u sedlu, drugi je bio Argentario, treæi Gordon Fleš i èetvrti Roman Riches. Ogon je stazu dugu 2000 metara pretrèao u vremenu 2:04,1. Pehar vlasniku uruèio je Slavko Ðurkoviæ, zamenik predsednika Opštine Bogatiæ.

Poslastica dana bila je trka galopera u sulkama. Startovalo je sedam uèesnika, a kroz cilj prvi prolazi Kockar, vlasništvo Rajka Uglješiæa, sa vozaèem Draganom Živanoviæem, ispred Ludvig Van Gila, Marakeša i Princa Krivajskog.

Ovim trkaèkim danom spuštena je zavesa na ovogodišnjagalopskanadmetanja na hipodromu u Bogatiæu.

VRH