11. Mar. 2016 Akcija davanja krvi: Veliki odziv u Salašu Crnobarskom

Akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je u Salašu Crnobarskom u saradnji Crvenog krsta Bogatiæ, Osnovne organizacije Crvenog krsta Salaš Crnobarski i Mobilne ekipe službe za transfuziju krvi Opšte bolnice u Šapcu. Iako su vremenski uslovi bili izuzetno loši, u akciji je uèestvovao veliki broj mladih. U prostorijama Osnovne škole posle lekarskog pregleda 39 meštana je dalo krv.

VRH