15. Aug. 2015 Od utorka startuje "Škola za roditelje"

Od utorka Škola za roditelje
Od utorka Škola za roditelje

Udruženje graðana "Maèvanska mreža" uz podršku lokalne samouprave zapoèinje realizaciju projekta "Škola za roditelje" koji predstavlja socioedukativni program namenjen porodici. Škola je otvorena za sve zainteresovane roditelje kao i one koji to tek treba da postanu. Vode je psiholog i psihijatar sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom, odraslima i porodicom. Kroz 16 dvosatnih radionica koje æe se održavati jednom nedeljno, polaznici æe imati priliku da razmene iskustva i steknu nove veštine koje se tièu najlepšeg, najtežeg i najvažnijeg zadatka koji èovek može da ima: roditeljstva. Teme kojima æe se baviti su porodièni odnosi, brak, razvoj dece, odrastanje, adolescencija, uspešna rešenja za konflikte na relaciji roditelj-dete, školski uspesi i neuspesi i mnoge druge. Svi zainteresovani za pohaðanje ovog programa treba da se prijave najkasnije do utorka, 18.08.2015.god. u 12 èasova na telefon: 064/281-51-47 jer je broj mesta ogranièen. Pohaðanje škole je besplatno!!

VRH