30. Dec. 2014 Koncert folklornog ansambla "Ðido" na kraju veoma uspešne godine - 14, januara novi koncert svih sekcija ansambla


Novogodišnjim koncertom u prepunoj sali Doma kulture u Bogatiæu, folklorni ansambl „Djido“ je završio više nego uspešnu 19. godinu kontinuiranog rada.

U dvoèasovnom programu nastupili su prvi izvoðaèki ansambl, narodni orkestar, ansambl veterana, dva deèija ansambla i vokalni solista Stevo Saviæ.

Program su pratili i selektori Republièkog festivala folklora.

Uz veæ prepoznatljive, dosad izvoðene koreografije, èije izvoðenje je publika nagradila dugim aplauzima, prvi put je izvedena koreografija „Ubrada mlade, drugi dan maèvanske svadbe“ èiji je autor Miloš Simiæ, umetnièki rukovodilac folklornog ansambla „Ðido“, dok je autor muzièkog aranžmana Dimitrije Mikan Obradoviæ. Ova koreografija je nastala kao rezultat dvogodišnjeg istraživaèkog rada Miloša Simiæa i Zorana Puziæa, umetnièkog rukovodioca narodnog orkestra, koji su na sceni predstavili tradicionalni obièaj iz prošlosti Maève.

U godini na izmaku, folklorni ansambl „Ðido“ je sa festivala „Zlatni opanak“ u Valjevu u Bogatiæ doneo najveæe priznanje - „Zlatni opanak“, a sa Meðunarodnog festivala održanog u Nemaèkoj glavno festivalsko priznanje struènog žirija „Grand prix“ u konkurenciji ansambala iz sedam država.

Naredni koncert poštovaocima njihovog rada, èlanovi folklornog ansambla „Ðido“ prirediæe 14. januara.

VRH