29. Dec. 2014 Danas sednica Skupštine opštine - na dnevnom redu predlog budžeta za 2015. godinu

Danas od 10 sati održava se 28. redovna sednica Skupštine opštine Bogatiæ. Na dnevnom redu je 17 predloženih taèaka ali je, nesumnjivo, najvažnija razmatranje predloga odluke o budžetu za 2015. godinu.

Opštinska administracija planirala je za narednu godinu prihode u iznosu 683.986.400 dinara.

Pred odbornicima su i predlozi odluka o administrativnim i lokalnim komunalnim taksama, javnom pravobranilaštvu, izveštaji o radu i programi rada, pojedinih javnih preduzeæa, statut JKP „Parking servis“ i nekoliko predloga za kadrovska rešenja.

VRH