23. Dec. 2014 Dogovori o rekonstrukciji i izgradnji nasipa na Savi i Drini

Èlanovi operativnih grupa Grada Šapca i Opštine Bogatiæ, zaduženi za prikupljanje dokumentacije neophodne za rekonstrukciju i izgradnju nasipa Save od Drenovca do Èevrntije, sastali su se juèe u Beogradu sa predstavnicima JVP „Srbijavode”, kako bi dogovorili dalje aktivnosti. Odluka o izvoðenju hitnih radova na nasipu Save od Drenovca do Èevrntije usvojena je u Skupštini grada Šapca krajem novembra. To je omoguæilo da se projekat rekonstrukcije i izgradnje nasipa predstavi u Briselu pred komisijom koja Republici Srbiji obezbeðuje neophodna sredstva za radove na nasipu Save od Drenovca do Èevrntije. Grad Šabac pruža punu podršku JVP „Srbijavode”. U toku je prikupljanje neophodne dokumentacije u oblasti imovinsko-pravnih odnosa i obezbeðivanje svih uslova za izvoðenje radova planiranih u martu 2015. godine. Radovima æe prethoditi potpisivanje trojnog sporazuma Grada Šapca, Opštine Bogatiæ i JVP „Srbijavode” o rekonstrukciji i izgradnji nasipa od Drenovca do Èevrntije.

Izvor RTVŠabac

VRH