11. Dec. 2014 Odobreni javni radovi - privremeni posao za 20 nezaposlenih

Komisija Opštinske uprave donela je odluku o odobravanju sprovoðenja javnih radova i izdvajanju 2.000.000 dinara za ove namene.

Na javnim radovima biæe angažovano 20 nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i to 16 u Opštinskoj upravi i po 2 u Direkciji za poljoprivredu i selo i JP „Direkcija za ureðenje gradjevinskog zemljišta, puteve i izgradnju“.

Naredne sedmice zakljuèiæe se ugovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a odabrani kandidati biæe angažovani u naredna tri meseca.

VRH