4. Dec. 2014 Vandali ponovo “oèerupali” solarno drvo

Ponovo nije u funkciji - solarno drvo
Ponovo nije u funkciji - solarno drvo

Javni solarni punjaè instaliran ispred Osnovne škole „Mika Mitroviæ“ ponovo nije u funkciji jer su nepoznati vandali ponovo pokidali kabliæe sa popularnog „Strawberry drveta“.

Od juna kada je solarni punjaè postavljen nekoliko puta su kidani kablovi za punjenje mobilnih telefona. Iako je njihova zamena jeftina i jednostavna za žaljenje je što ovakvi neodgovorni postupci potvrdjuju nizak nivo ekološke svesti o znaèaju obnovljivih izvora energije.

Solarni punjaè je pušten u rad 5. juna ove godine, na Svetski dan zaštite životne sredine u okviru projekta “Bijeljina i Bogatiæ - zajedno na putu ka energetskoj održivosti kroz poveæanu energetsku efikasnost i promociju obnovljivih izvora energije”.

Ovaj program prekograniène saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine finansiran je iz pretpristupnih fondova Evropske unije.

VRH