1. Dec. 2014 Poslednji dan za podnošenje prijava za uèešæe u programu javnih radova

Danas istièe rok za podnošenje prijava za uèestvovanje u postupku sprovoðenja javnih radova, po konkursu koga je 24.novembra raspisala Opština Bogatiæ u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Pravo da uèestvuju na konkursu imaju organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeæa èiji je osnivaè opština Bogatiæ, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja graðana.

Konkursom je predviðeno da se nezaposlena lica na javnim radovima angažuju maksimalno na tri meseca.

U poslednjem broju lista „Glas Podrinja“ objavljen je oglas o poništavanju konkursa za javne radove i struènu praksu, raspisanog 21. avgusta ove godine.

VRH