26. Oct. 2014 I u opštini Bogatiæ danas su izbori za nacionalne savete manjina - otvoreno jedno biraèko mesto

Izbori za nacionalne savete manjina održavaju se danas i u opštini Bogatiæ, na jednom biraèkom mestu u Domu kulture u Bogatiæu.

Za jednu od 10 izbornih lista sa nacionalni savet glasaju pripadnici romske manjine, dok se pripadnici nemaèke nacionalne manjine izjašnjavaju za jednu od èetiri liste.

Do 12 sati na glasanje izašlo 36,62% upisanih Roma, dok je izlaznost pripadnika nemaèke nacionalne manjine 100%.

U prepodnevnim satima izbori su protekli regularno.

Jedino biraèko mesto u opštini Bogatiæ otvoreno je u 7, a glasanje traje do 20 sati.

Na podruèju opštine Bogatiæ, prema podacima Društva Roma živi oko 1150 pripadnika romske manjine, od kojih je oko 750 punoletnih. U biraèki spisak, meðutim, upisano je svega 237 biraèa.

VRH