13. Oct. 2014 Veèeras "Gospoða ministarka" iz Kostolca

Èetvrte veèeri "Pozorišnih dana Milivoje Martinoviæ - Marin", na sceni Doma kulture u Bogatiæu veèeras æe se predstaviti Pozorište "Castellum" iz Kostolca.

Gosti iz Kostolca æe izvesti Nušiæevu "Gospoðu ministarku", u režiji MIodraga Milanoviæa.

Predstava poèinje u 20 sati. Ulaz je besplatan.

VRH