8. Apr. 2009 Ne rade tri zdravstvene ambulante

  ambulante1m.jpgSanitarna inspekcija je naložila Domu zdravlja u Bogatiæu, kome pripadaju ambulante u Uzveèu, Banovom Polju i Salašu Crnobarskom da ih privremeno zatvori zbog hemijske i bakteriološke neispravnosti vode.  Zbog toga meštani ovog sela idu kod lekara u Bogatiæ ili u susedna sela. Momèilo Dejaniæ, šef mesne kancelarije u Uzveæu, kaže da je najmanji problem što meštani ovog sela, koji su navikli da lekar radi sredom, sada moraju da putuju u èetiri kilometra susedne Glušce. Mnogi se, zbog gužve u ambulanti u Glušcima vrate kuæi, a da ne dobiju lekarsku pomoæ.

VRH