8. Apr. 2009 Poverenje, poštovanje i tolerancija

Dublje: Osnovna škola „Nikola Tesla“ u projektu UNICEF-a „Škola bez nasilja“

skolaudubljum.jpgOsnovna škola „Nikola Tesla“ u Dublju je prva u opštini Bogatiæ i jedna od retkih u Maèvanskom okrugu koja je pristupila ovom projektu èiji je pokrovitelj UNICEF. Cilj da se definišu pravila èijom primenom se može preventivno delovati na pojave nasilja u školi i rešavanje konfliktnih situacija. Uèenici su na svoj naèin, recitovanjem prigodnih tekstova na sveèanosti povodom potpisivanja memoranduma, izrazili kakvu školu žele i šta oèekuju od ovog projekta.Uèenica Jelena Drezgiæ je rekla da školu bez nasilja shvata kao sredinu u kojoj se svi meðusobno poštuju.

VRH