31. May. 2010 Skuplji autobuski prevoz za 10 posto

Održana sednica Opštinskog veæa

Opštinsko veæe, na sednici održanoj danas u Bogatiæu, usvojilo je, pored ostalih, odluke o visini naknada za zaštitu i unapredjivanje životne sredine i utvrdjivanju erozivnog podruèja i mera za spreèavanje šteta od erozije.

Primenom predloženih mera, kako je reèeno, trebalo bi da se umanje štete na poljoprivrednom zemljištu, putevima i gradjivinskim objektima u priobalnom podruèju Drine i Save, koje nastaju zbog nepravilne, a èesto i nelegalne eksploatacije šljunka i peska. Usvojen je i predlog Plana generalne regulacije na Bogatiæ i godišnji program uredjenja, korišæenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta. O ovim i drugim odlukama koje je prihvatilo opštinsko veæe, naredne sedmice raspravljaæe i odbornici skupštine opštine.

Veæe je dalo saglasnost za poveæanje cena prevoza u prigradskom saobraæaju na podruèju opštine Bogatiæ za 10 odsto, koje æe važiti od 1. juna. Preduzeæe „Maèva ekspres“, jedini autobuski prevoznik na svim linijama u 14 naselja, novi cenovnik je formiralo zbog poskupljenja goriva. Cena prevoza poslednji put je korigovana u martu 2008. godine, a najnovije poveæanje je niže od rasta cena energenata, koji su od tada poskupeli za 15 odsto.

VRH