28. May. 2010 Savetovanje urbanista Maèvanskog okruga

Thumbnail imageO novom Zakonu o prostornom planiranju i izgradnji

Opštinska uprava u Bogatiæu danas je bila domaæin savetovanja urbanista iz svih opština maèvanskog okruga i Valjeva. Predstavnici ministarstva za prostorno planiranje upoznali su zaposlene iz odeljenja za urbanizam sa primenom novog Zakona o prostornom planiranju i izgradnji. 

U svetlu novog Zakona republièki gradjevinski inspektori su govorili i o izdavanju dokumentacije i gradjevinskih i drugih dozvola i sprovodjenju postupka inspekcijskog nadzora.

Naglašena je uloga lokalnih samouprava u izradi prostornih i urbanistièkih planova i efikasnom sprovodjenju postupka legalizacije bespravno sazidanih objekata.

VRH