11. Apr. 2009 ODRŽAN PRVI FORUM PARTNERA

forum1m.jpg

Posle nekoliko godina u skupštini opštine u Bogatiæu na zajednièkom poslu izrade strategije održivog razvoja za narednih deset godina okupilo se oko 80 predstavnika razlièitih organizacija.

Otvarajuæi skup, predsednik opštine Radenko Petriæ istakao je da veliko interesovanje za ovaj projekat koji sprovdi Stralna konferencija gradova uz finansijsku podršku Evropske unije znaèi veliku zainteresovanost  da se opština brže razvija i prevazidje raskorak  izmedju oèigledne nerazvijenosti i bogatstva prirodnim potencijalima.

VRH