30. Aug. 2011 Nastavljeno asfaltiranje puteva u Maèvi

Asfaltiranje puteva
Asfaltiranje puteva

ASFALTIRANJE

Direkcija za graðevinko zemljište i puteve opštine Bogatiæ nastavlja sa radovima na rekonstrukciji putne mreže. Do kraja godine biæe sanirano preko 14 kilometara puteva.

Revitalizacija putne mreže i infrastrukture jedan je od glavnih ciljeva koje je sebi postavila lokalna samouprava, tako da su ovih dana nastavljeni radovi na asfaltiranju i rekonstrukciji puteva u nekoliko Mesnih Zajednica.

Pored sanacije kategorisanih puteva, šljunèe se i nekategorisani, kako bi se poljprivrednicima omoguæilo što lakše prilaženje i obavljanje poslova na njivama.Iz Direkcije za graðevinsko zemljište i puteve poruèuju da je ovo samo poèetak, da æe još puno toga uraditi i da spremno doèekuju zimsku sezonu.

VRH