30. Dec. 2013 Formiran Opštinski odbor stranke “Pokret socijalista” u Bogatiæu

“Pokret socijalista” u Bogatiæu
“Pokret socijalista” u Bogatiæu
Politièka stranka „Pokret socijalista“, èiji je predsednik Aleksandar Vulin, osnovala je Opštinski odbor u Bogatiæu. Na osnivaèkoj skupštini, 35 delegata jednoglasno je podržalo predloženog kandidata Milenka Koviæa iz Bogatiæa, za predsednika Opštinskog odbora stranke.Prema reèima potpredsednika stranke “Pokreta socijalista” Ðorða Komlenskog, odbor u Bogatiæu je spreman da sprovodi ciljeve i programska naèela stranke na lokalu. Takoðe je istakao da æe prioriteti delovanja stranke u narednom periodu, biti usredsreðeni na predlaganje novog koncepta, koji treba da sadrži nacrt Zakona o radu, a koji æe doprineti veæim pravima radnika. Na skupštini su pored èlanova i predstavnika glavnog odbora stranke „Pokreta socijalista“ , prisustvovali i funkcioneri pojedninih Opštinskih odbora stranaka iz Bogatiæa, delegati, kao i mnogobrojni gosti.
VRH